recent bouwgerelateerd nieuws

Recent nieuws op gebied van o.a. bouwschade, bouwfouten, utiliteitsbouw, Regelgeving en Normering.

Bouwtechniek » Bouwwereld.nl

Bouwtechniek » Bouwwereld.nl
De wereld achter architectuur en bouwtechniek

EPDM dakbedekking hergebruikt dankzij inductiebevestiging

Carlisle Construction Materials BV ontwikkelde een demontabel dakbedekkingssysteem dat hergebruik van EPDM mogelijk maakt.

Novel Grey: high end tegels van cementvrij beton

Jan-Paul en Marjolein Deurloo maken onder de naam Novel Grey high end decoratieve 3D-tegels van waste based en cementvrij beton van afval uit de metaalindustrie.

Geplooide gevel in baksteen

Met het harde materiaal baksteen kun je paradoxaal genoeg een zachte gevel maken, die de indruk wekt van een voile die wappert in de wind. Dat bewijst het betoverende gebouw van de branchevereniging voor textiel, net over de Duitse grens bij Münster.

Typegoedkeuring voor zeven modulaire woningconcepten

Sneller en eenvoudiger door de bouwplantoetsing komen. Dat is het doel van zeven modulaire bouwers die elk één van hun woningconcepten laten certificeren met een KOMO attest-met-productcertificaat. Daarmee hoeft een gemeente niet elk bouwplan meer te toetsen aan het Bouwbesluit.

Strengere eisen brandveiligheid gevels en de gevolgen voor detaillering en materiaalkeuze

In het Bbl worden nieuwe eisen opgenomen op gebied van brandveiligheid van gevels. Deze eisen gaan gevolgen hebben voor de gevelconstructie en de materiaaltoepassing. In dit artikel vergelijken we de nieuwe eisen met de huidige eisen en benoemen we enkele aandachtspunten om de gevolgen voor het ontwerp inzichtelijk te maken.

Groter denken voor de vleermuis

Vleermuizen hebben behoefte aan verblijfplaatsen in gebouwen waar ze zowel warme als koele plekken kunnen vinden, dus zonder van A naar B te hoeven vliegen. Die plekken creëren, is een uitdaging bij moderne nieuwbouw en renovatie.

Wijziging positie schoorsteen in Bbl: ‘Meer rompslomp en overlast’

Om rookoverlast bij de buren tegen te gaan, moeten vanaf 1 januari nieuwe bovendakse schoorstenen voor houtkachels een meter van de perceelsgrens worden gebouwd. Haardenbranche NHK heeft nu een gelijkwaardigheidsverklaring die aantoont dat in plaats daarvan 5 centimeter extra hoogte ook voldoet.

Onderzoeksplicht grote publieke gebouwen: nieuwe NTA geeft richtlijnen voor inspectie en beoordeling

Vanaf 1 januari 2024 treden de Omgevingswet en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) in werking. Daarin is opgenomen dat de constructieve veiligheid van grote publieke gebouwen periodiek gecontroleerd moet worden. In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties ontwikkelde NEN daarvoor de NTA 8790 ‘Periodieke beoordeling betrouwbaarheid van constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken’.

Steenstripgevels en de kans op een flankerende brand

Welke risico’s zijn er bij een steenstripgevel op het ontstaan van een flankerende brand in het geval van een uitslaande vlam? Nora Kuiper, masterstudent aan de TU Eindhoven, deed hier onderzoek naar.

VertiScape: CO2-negatieve gevelpanelen voor natuurinclusieve gebouwen

CO2-negatieve ontwerpen en huisvesting voor kleine organismen worden toegankelijk dankzij de introductie van VertiScape, het nieuwe bioreceptieve gevelpaneel van Respyre.